Sites‎ > ‎

Hur fungerar menyraden.

Menyraden

Snabbmeny raden känner du igen från andra program även om den naturligtvis ser annorlunda ut i Site. Här är det tänkt att de vanliga alternativen som du kan tänkas behöva skall finnas lätt åtkomliga. Att tänka på att du ofta behöver markera din text, om den redan är inskriven, innan du kan ändra i snabbmenyn.

 • Först har du val för att ändra och ändra tillbaka.
 • Du väljer utseende på din text 
 • Och storleken
 • Bold för fet stil och Interlace för kursiv. Underline för understryckning.
 • Två färgval. Den första för färg på din text och den andra för färg på bakgrunden på texten.
 • Länkverktygen om du vill att din text skall vara klickabar och gå någon annanstans
 • Två olika listor. En för numrering och en för punkter.
 • Öka eller minsta indraget på texten från marginalen i sidan.
 • Justering av din text. Vänster (standard), centrera eller högerställa texten
 • Ta bor all formatering (ändring) av din text
 • Kan du koda i HTML kan du själv ändra fler saker än vad som finns i menyerna
Testen ovan är en punktlista. Det temat som jag valt för sidan bestämmer hur punkterna framför texten skall se ut. Om du undrade hur jag fick de konstiga symbolerna.
Comments